από την πυραμίδα στην πεταλούδα

1   [ο.μ.]    ( οργάνωση μελών – πολιτική κίνηση,  τοπικές  πολιτικές κινήσεις, τοπικές επιτροπές, οργανώσεις βάσης ) είναι εδαφικές (πόλη, διαμέρισμα, γειτονιά) κάθε ο.μ. σε συνεννόηση με την »συνέλευση πόλης» έχει την ευθύνη για την εδαφική ‘επέκταση’, τον αριθμό των μελών που θα απαρτίζεται τα μέλη είναι και  μέλη κοινωνικών χώρων λειτουργούν ολομελειακά και…