από την πυραμίδα στην πεταλούδα

στις

petalouda


1   [ο.μ.]    ( οργάνωση μελών – πολιτική κίνηση,  τοπικές  πολιτικές κινήσεις, τοπικές επιτροπές, οργανώσεις βάσης )

 • είναι εδαφικές (πόλη, διαμέρισμα, γειτονιά)
 • κάθε ο.μ. σε συνεννόηση με την »συνέλευση πόλης» έχει την ευθύνη για την εδαφική ‘επέκταση’, τον αριθμό των μελών που θα απαρτίζεται
 • τα μέλη είναι και  μέλη κοινωνικών χώρων
 • λειτουργούν ολομελειακά και αποφασίζουν τον τρόπο δράσης
 • αποφασίζουν γενικά και ειδικά την εκπροσώπησή τους (συντονιστικό πόλης, νομαρχιακή και συνέδριο)
 • ορίζουν μια γραμματεία σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη [αλλάζει κάθε 6μηνο] για την διαχείριση της πολιτικής επικαιρότητας και τον συντονισμό της οργάνωσης μελών (ο.μ)
 • εκλαϊκεύουν στο χώρο τους την πολιτική και στρατηγική απόφαση του συνεδρίου
 • έχουν ευθύνη της δικτύωσης τους (οριζόντια και κάθετα)
 • κουβεντιάζουν ό,τι τους απασχολεί, την ενημέρωση από τις θεματικές και διαβουλεύονται
 • διακινούν τις εμπειρίες και τις αποφάσεις τους στον πολιτικό οργανισμό ηλεκτρονικά και έντυπα
 • είναι η «προπαγάνδα» στον χώρο τους.
 • κάθε 2 χρόνια συγκροτούν την νομαρχιακή γιορτή δημοκρατίας-συνδιάσκεψη
 • είναι η  πρωτόλεια κατάθεση κάθε  ερώτησης-απάντησης που αφορά την πολιτική, την ο.μ  όπως και το σύνολο του πολιτικού οργανισμού την οποία και διαβουλεύεται
 • έχουν την οικονομική ευθύνη της ο.μ.
 • έχουν την ευθύνη για αυτοάμυνα και φροντίδα της οργάνωσης
 • πριν από κάθε συνεδρίαση παρουσιάζει γραπτός την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίασης
 • οι σημερινές κλαδικές μετατρέπονται σε θεματικές (εργασιακά, δικαιώματα…)

2 [ θεματικές ]

 • απαρτίζονται από μέλη και μη
 • είναι ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με ο.μ. – κ.ε. – συνέδριο
 • καταθέτουν τις αναλύσεις και τις προτάσεις τους
 • δικτυώνονται τοπικά, περιφερειακά, πανελλαδικά και διεθνώς (κοινωνικοί χώροι, κινήματα…)
 • συμμετέχουν στο συνέδριο επικουρικά ( τα μέλη ) και όχι αποφασιστικά.
 • θεματικές δημιουργούνται ανά πόλη – ο.μ. (πολιτική επικαιρότητα – συγκυρία, εργασιακά, δικαιώματα, τοπική αυτοδιοίκηση, οικολογία, παιδεία, θεωρία, υγεία, τάσεις ιδεολογικές εντός στρατηγικής , πρωτοβουλίες)
 • ορίζουν πανελλαδικό συντονισμό

3 [ Η συνέλευση πόλης]

όταν η πόλη έχει περισσότερες από μια ο.μ.

 • γίνετε κάθε δύο μήνες, είναι διαδικασία ανοιχτή σε κάθε μέλος και έχει συνδιάσκεψη μια φορά τον χρόνο
 •  ορίζει το ‘συντονιστικό’ που είναι ανοιχτό στα μέλη και εκπροσωπούνται σταθερά οι ο.μ. και οι θεματικές με επικουρικότητα.
 • ορίζουν μια γραμματεία [που αλλάζει κάθε 6 μήνες] για την διαχείριση της πολιτικής επικαιρότητας και τον συντονισμό του συντονιστικού
 • εκθέτουν την δράση τους οι ο.μ. και οι θεματικές,
 • αποφασίζει  πρόγραμμα δράσης,
 • συζητάει την συμμετοχή στην συνέλευση της κ.ε. ή του πανελλαδικού,
 • οργανώνει σε συντονισμό με τις υπόλοιπες πόλεις και την νομαρχιακή συνέλευση όταν υπάρχει καμπάνια
 • συζητάει για τις κοινωνικές συμμαχίες
 • προετοιμάζει διαχειρίζεται συλλογικά τις εκλογικές διαδικασίες
 • πριν από κάθε συνεδρίαση παρουσιάζει γραπτός την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίασης
 • έχει την ευθύνη για την έκδοση  εσωτερικού εντύπου της οργάνωσης (διάλογος-ενημέρωση), αλλά και για το έντυπο στην πόλη
 • οι εκπρόσωποι στο συντονιστικό και γραμματεία δεν είναι μόνιμα και έχουν θητεία δύο (2)εκλόγιμες φορές, 1 παύση και ξανά δικαίωμα εκλογής.

4  [ συντονιστικό πόλης]

 • αποτελείτε από την εκπροσώπηση των ο.μ. [και των θεματικών επικουρικά]
 • εκλέγεται στην συνδιάσκεψη που γίνεται μια φορά τον χρόνο. στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει συντονιστή-γραμματεία μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψη και γραμματεία για την διαχείριση της πολιτικής επικαιρότητας και τον συντονισμό του συντονιστικού.
  είναι ανοιχτό σε κάθε μέλος. κάθε εξάμηνο ορίζουν νέα γραμματεία
 • οργανώνει, συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης πόλης
 • δεν παίρνει πολιτικές αποφάσεις που αλλάζουν αποφάσεις της συνέλευσης πόλης ή του συνεδρίου
 • έχει ημερήσια διάταξη
 • συντονίζει την οριζόντια επικοινωνία
 • οργανώνει την συνέλευση πόλης
 • έχει την ευθύνη για τα μ.μ.ε
 • πριν από κάθε συνεδρίαση παρουσιάζει γραπτός την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίασης
 • οι εκπρόσωποι στο συντονιστικό και γραμματεία δεν είναι μόνιμα και έχουν θητεία δύο (2)εκλόγιμες φορές, 1 παύση και ξανά δικαίωμα εκλογής.

5 [ νομαρχιακή συνέλευση]

 • γίνετε 3 φορές το χρόνο και είναι ανοιχτή διαδικασία σόλα τα μέλη
 • κάθε ο.μ. έχει εκπροσώπηση ( αιρετά)
 • ορίζει την εκπροσώπηση στο συνέδριο ή στο πανελλαδικό( 1 μέλος στα 7-10. )
 • εκλέγει σε κάθε συνδιάσκεψη που γίνεται κάθε 2 χρόνια, ένα συντονιστικό ανοιχτό που θα αποτελείτε από μέλη κάθε πόλης, δεν έχει αποφασιστικό ρόλο
 • ορίζουν μια γραμματεία για την διαχείριση της πολιτικής επικαιρότητας και τον συντονισμό του συντονιστικού [αλλάζει- ανανεώνεται κάθε 6μηνο στην συνέλευση]
 • συντονίζει καμπάνιες, κινητοποιήσεις
 • συμβάλει στο κοινοβουλευτικό έργο της κ.ο.
 • πριν από κάθε συνεδρίαση παρουσιάζει γραπτός την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίασης
 • οι εκπρόσωποι στο συντονιστικό και γραμματεία δεν είναι μόνιμα και έχουν θητεία δύο (2)εκλόγιμες φορές, 1 παύση και ξανά δικαίωμα εκλογής.

6  [ κ.ε.]  (κεντρική επιτροπή, πανελλαδικό συντονιστικό)

έχει συγκεκριμένη πολιτική χρέωση

 • είναι όργανο – διαδικασία  των αιρετών εκπροσώπων  από  τα μέλη των ο.μ. που ορίζονται από το συνέδριο
 • συνεδριάζει κάθε 3 μήνες και είναι ανοιχτό στα μέλη
 • ελέγχει την διαδικασία του προγράμματος δράσης-στόχου που αποφασίστηκε στο συνέδριο
 • ‘κωδικοποιεί’ τις αποφάσεις, εκθέσεις, δράσεις των ο.μ, και των θεματικών
 • παίρνει αποφάσεις για τις πολιτικές καμπάνιες
 • συντονίζει την οριζόντια επικοινωνία
 • διαδικασίες, ενημερώσεις, έντυπα, @, θεματικές
 • ορίζει τις ομάδες:
  • για συντονισμό της κ.ε.
  • για δικτύωση-συντονισμό  των ο.μ  και των θεματικών
  • εντύπων και@
  • του τύπου
  • του κοινοβουλευτικού έργου
  • των οικονομικών
 • ορίζει την ‘πολιτική γραμματεία'(π.γ.) ,’γραμματέα’ και ‘πρόεδρο’
 • ελέγχει την π.γ.
 • συμμετέχει στην ιδεολογική – θεωρητική ενίσχυση των οργανώσεων
 • απολογισμός έργου
 • οικονομική διαχείριση, ενίσχυση της δικτύωσης, εντύπων, «προπαγάνδα», μισθώματα
 • πριν από κάθε συνεδρίαση παρουσιάζει γραπτός την περίληψη της προηγούμενης συνεδρίασης, αποφάσεις-δράσεις
 • οι εκπρόσωποι στην κ.ε. δεν είναι μόνιμα και έχουν θητεία δύο (2)εκλόγιμες φορές, 1 παύση και ξανά δικαίωμα εκλογής.

7  [ π.γ.]  (πολιτική γραμματεία)

 • είναι η διεύθυνση της ημερήσιας επικαιρότητας
 • συντονίζει, διευθύνει τις καμπάνιες
 • διαβουλεύεται με την κ.ε.
 • ανανεώνεται από την συνέλευση της κ.ε
 • αποτελείται από τον «πρόεδρο», εκπρόσωπο τύπου, συντονισμό κ.ε. (3-4 μέλη), συντονισμό κοινοβουλευτικής ομάδας (3-4 μέλη)
 • γραμματέας, έχει ευθύνη για την οργανωτική και πολιτική επικοινωνία λειτουργία του οργανισμού [ομ, νομαρχιακές, κ.ε]. έχει θητεία-διάρκεια 2 συνέδρια. εκλέγεται από την κ.ε.
 • πρόεδρος είναι η κεντρική έκφραση και εκπροσώπηση. εισηγείται  στις συνεδριάσεις κ.ε , κ.ο,  π.γ , συνέδρια. έχει διάρκεια 2-3 τετραετίες.

8 [ Συνέδριο ]

 • γίνεται κάθε 4 χρόνια, σε  4 μέρες και είναι ανοιχτό σ’όλα τα μέλη. είναι μέρες γιορτής της δημοκρατίας
 • είναι  διαδικασία  και κρατάει 6 μήνες.
 • 3 μήνες για την συλλογή των κειμένων – προτάσεων από τις ο.μ. και θεματικές (ό,τι θεωρεί η κάθε ο.μ ως διακύβευμα) και
 • η κ.ε συντάσσει κοινό κείμενο που είναι αποτέλεσμα της συλλογής και της κωδικοποίησης των αποφάσεων όλων των ο.μ. (τ.ε.) και επιστρέφει στις ο.μ .(τ.ε.) για να αποφασίσουν και να καταλήξουν σε κείμενο.
 • και 3 μήνες διαδικασία σε εργαστήρια -πανελλαδικά σώματα (θεματικές) και στις ο.μ. (για  συζήτηση, ψήφιση-τροποποίηση  κειμένων και αποφάσεις των ο.μ. προς κ.ε. και τέλος εκπροσώπηση),
 • η κ.ε διαμορφώνει το κείμενο και μ αυτό συνεδριάζουν στο συνέδριο.
 • σύνεδροι είναι τα μέλη από κάθε ο.μ. και νομαρχιακή που έχουν προταθεί, εκλεγεί ή κληρωθεί (ας πούμε 2 στα 10).
 • συμμετέχουν με εκθέσεις οι θεματικές
 • είναι το κυρίαρχο πολιτικό όργανο για την σχεδίαση της πολιτικής απόφασης
 • συζητάει και αποφασίζει την πολιτική κατεύθυνση
 • αναλύει  τα πεδία δράσης
 • τοποθετείται για τα  κινήματα
 • αποφασίζει τα πολιτικά μέτωπα και τις συμμαχίες
 • εκλέγει τα αιρετά μέλη για την κ.ε.  και ψηφίζει ‘πρόεδρο’
 • για π.γ και γραμματέα αποφασίζει η 1η συνεδρία της κ.ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    κ.ο [κοινοβουλευτική ομάδα]
 • ο πρόεδρος οργανώνει σε συνεργασία με π.γ
 • συνεδριάζει και ακολουθεί τις αποφάσεις της κ.ε -π.γ
 • έχει ενιαία έκφραση και δεν αυτονομούνται οι βουλευτές ως τάσεις ή άτομα.
 • παραιτούνται -απολύονται σε περίπτωση συνειδησιακής σύγκρουσης ή πολιτικής διαφωνίας
 • εκθέτουν την δράση τους στην κ.ο, στην κ.ε, νομαρχιακές.

9 [ θητείες ]

*μέχρι 2 συνεδριακούς χρόνους για τον πολιτικό οργανισμό, παύση 1 και μετά ξανά δικαίωμα. Στην παύση (έχουν) ασκούν επικουρικότητα

*μέχρι 1 θητεία για βουλή και ευρωβουλή, ανακλητοί  . παίρνουν μισθό υπαλλήλου του δημοσίου. δεν κάνουν χρήση προνομίων.  Στην παύση (έχουν) ασκούν επικουρικότητα (άμισθοι).

10 [επαγγελματικά μέλη]

*’πρόεδρος’ και π.γ. (αν επιθυμούν) παίρνουν μισθό του δημοσίου

*τεχνικές υπηρεσίες γραμματειακή υποστήριξη και οι κοινοβουλευτικές-επιστημονικές ομάδες-  είναι σταθερή σχέση εργασίας με μισθό υπαλλήλου του δημοσίου. οι αποσπάσεις θα είναι μια θητεία για να μην αποκόβονται από τον εργασιακό τους χώρο. οι βουλευτές έχουν θητεία μία (2 )εκλόγιμες  και όχι σταθερή σχέση.

picabia-zygaria


Picabia  ζυγαριά
Advertisements

7 Σχόλια Προσθέστε το δικό σας

 1. Ο/Η yiannis63 λέει:

  Χαιρομαι που σε βρίσκω μέσα στο χάος της blogosfairas. Eνα θέμα επίσης προς εξέταση είναι οι θητείες των βουλευτών. Δεν μπορεί ένας να είναι 12 χρόνια και άλλος 16. Ας προτείνουμε δύο πενταετίες ο ευρωβουλευτής maximum, και δυο θητείες στο Ελληνικό κοινοβούλιο καραmaximum. Να μην φτιάχνουμε προσωπικούς μηχανισμούς. Δεν υπηρετούμε την πάρτη μας. Υπάρχει και η αρχή της ενναλακτικότητας, όσο και εαν κάποιοι θέλουν να την ξεχάσουν. Την είπα πάλι την κακία μου 🙂

  1. Ο/Η karanikas λέει:

   δεν ασχολήθηκα, σ’αυτό το μέρος για το ποια θα είναι η σχέση του πολιτικού οργανισμού με το κράτος,
   δε μιλάω για παρθενογένεση, προσπαθώ να συγκεράσω την κουλτούρα χιλιάδων ατόμων που γαλουχήθηκαν, από την τρίτο διεθνιστική αριστερά, με ανιδιοτέλεια αλλά βλέποντας τον κόσμο εντός μιας οργανωτικής ‘πυραμίδας’ και την νέα γενιά που χειραφετείται στην αυτοοργάνωση, την ολομέλεια , την άμεση δημοκρατία, την οριζόντια δικτύωση, τα κινήματα.
   κατά τ’ άλλα και η μία θητεία είναι αρκετή

 2. Ο/Η Peterson λέει:

  Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η γραφειοκρατία επιστρατεύει τρελή φαντασία όταν πρόκειται να μετατρέψει μια δημοκρατική δομή σε άτυπη και πάλι πυραμίδα. Η φαντασία για την (και όχι «στην») εξουσία. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι ανώτερη αξία από τη δημοκρατία. Και φυσικά στο τέλος εκτός από τη δημοκρατία χάνεις και την αποτελεσματικότητα…

  1. Ο/Η karanikas λέει:

   πράγματι η γραφειοκρατία χρησαμοποιεί τα πάντα, μέχρι και την φαντασία, αλλά η γραφειοκρατία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.βασικό πεδίο ανάπτυξής της είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. κατά τ άλλα ο κίνδυνος εμφάνισης υπάρχει όταν η κεντρική πολιτική είναι ευθύνη αντιπροσώπων με τον μηχανισμό στήριξης τους.
   η φαντασία πρέπει να γίνει το όπλο μας ενάντια στην εξουσία και την εξουσία να την αποβάλλουμε και από την φαντασία μας…

 3. Ο/Η surfer λέει:

  Για λόγους που όλοι/ες φανταζόμαστε,το κείμενο αυτό παραμένει ως αρχική ανάρτηση το τελευταίο 6μηνο;

  1. Ο/Η karanikas λέει:

   απλά μ αυτό άνοιξα την ιστοσελίδα και από αυτήν την πρόταση έχει πάρει και το όνομα ‘πεταλούδα’. άσχετο με το αν ταιριάζει με την επικαιρότητα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s