Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ Παρατηρώντας τις ημέρες και τα έργα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ διαπιστώνω τον ευτελισμό ακόμα και του ‘πολιτισμού του ψέματος’. Το ψέμα, ασχέτως της εκτίμησης που απολαμβάνει, παράγει ένα πλούσιο έργο στην προσπάθειά του να κατακτηθεί από τον κόσμο. Σε αντίθεση με ‘άλλες’ αξίες, το ψέμα δεν πρέπει να ‘βγάζει μάτι’, αλλά έντεχνα…