ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλον τον πλανήτη είναι μια συνέχεια, με συνέπεια, της στρατηγικής των Πολυεθνικών και του Ιδιωτικού Κεφαλαίου να ηγεμονεύσουν, συσσωρεύοντας τον πλούτο και υπονομεύοντας την όποια δημοκρατία. Τα αποτελέσματα της όποιας νεο-φιλελεύθερης πολιτικής τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε χώρες της Αμερικής, της Αφρικής και…