ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλον τον πλανήτη είναι μια συνέχεια, με συνέπεια, της στρατηγικής των Πολυεθνικών και του Ιδιωτικού Κεφαλαίου να ηγεμονεύσουν, συσσωρεύοντας […]

Read Article →