Κοινοτοπίες και Ανατροπές

Κοινοτοπίες και Ανατροπές Τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης κυριαρχείται από γεγονότα που αναμφισβήτητα είναι φορείς πολιτισμικών αλλαγών. Το φανερώνει η υλική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, με την κεντρικότητα τους στις επιστήμες, στην παραγωγή αγαθών, προϊόντων, εμπορευμάτων, στην εργασία, στην επικοινωνία, ενημέρωση, στη μεταφορά… δημιουργεί τη μοναδική ίσως δυναμική στις κοινωνίες. Η τάξη των…