διαρκές… πρόγραμμα ανατροπής

διαρκές… πρόγραμμα ανατροπής Πολλές δεκαετίες τώρα η κομμουνιστική και σοσιαλιστική αριστερά, στα προγράμματά της για την αντιμετώπιση του καπιταλισμού (καθημερινά προβλήματα) αλλά και για τον δρόμο προς τον σοσιαλισμό έχει στον πυρήνα της το κράτος ως πεδίο κατάκτησης και μετατροπής του σε εργατικό πριν την απονέκρωση του. Οι τρόποι που προκρίθηκαν ήταν ο μετωπικός και…