αστυνομια, αριστερα και αυτοαναφορικοτητα

με αφορμή την αστυνομία που διεκδικεί τα δεδουλευμένα στο κράτος και την αντιδραστική στάση κάποιων με αριστερές ταυτότητες φτάνει με την σαχλαμάρα. Η αστυνομία δεν διαλύεται  με διάταγμα όπως και κάθε θεσμός και κοινωνική σχέση. Γιαυτό και κανένα λογικό αριστερό κόμμα δεν λέει διάλυση της αστυνομίας,  σε μια κοινωνία που δεν έχει απαντήσει πρακτικά με…