χρεωμενοι

Η εποχή μας έχει ένα δυναμικό χαρακτηριστικό όσο αφορά τις κοινωνικές σχέσεις. Είναι η σχέση που δημιουργεί τον χρεωμένο πολίτη . Ο χρεωμένος πολίτης έχει μια διπλή εξάρτηση. Αυτήν της ζωτικής δραστηριότητας για την αναπαραγωγή του και αυτήν του χρέους προς τράπεζες ή προς το κράτος [αποφεύγω να γράψω για ιδιώτες δανειστές τοκογλύφους]. Αυτή η…