πειθαρχημενη κοινωνια

πειθαρχημένη κοινωνία Η πειθαρχημένη κοινωνία είναι το όραμα και η στρατηγική του ηγεμόνα, της ελίτ, των κυρίαρχων, της τάξης των πλουσίων: οι κυβερνήσεις τους  χειραγωγούν την συμμετοχή,την δημοκρατία, τα αισθήματα και τις επιθυμίες,καταστέλλοντας κάθε αντίσταση ή παραγωγική δράση ανεξάρτητη από το κεφάλαιο. Η κίνηση πολιτικής χειραφέτησης αναδεικνύει την ενότητα και την δυνατότητα για ανατροπή. Το…