Παραγοντες και αναδειξη

Παράγοντες – παραγοντισμός Γκλάσνοστ (πολεμικό δελτίο-8) Γκλάσνοστ (πολεμικό δελτίο-8) Θα κλείσω το πρώτο μέρος των πολεμικών δελτίων με το 8ο που αναφέρεται στον παράγοντα και τον παραγοντισμό. Ο παραγοντισμός στρώνει το έδαφος στην ιδιώτευση και δημιουργεί άτομα με έπαρση που θίγουν τον συλλογικό βίο. Ο παραγοντισμός κάνει το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό, όχι…