Πού βρισκόμαστε

Πού βρισκόμαστε Βρισκόμαστε εδώ, στην καρδιά μιας νέας εποχής που χαρακτηρίζεται από την επανάσταση των νέων τεχνολογιών όπου, μαζί με την Αγορά, κατακλύζει όλο τον πλανήτη, δίχως σύνορα. Βρισκόμαστε στις αρχές ενός πολιτισμού που το βασικό του χαρακτηριστικό του είναι η επικοινωνία και η διείσδυση στην πληροφορία με ταχύτητα και δυνατότητα που ποτέ δεν είχε…